Nabízíme Vám možnost uhradit poplatek za školní družinu na 2. pololetí  2016/2017 převodem na účet školy.

číslo účtu:    107-3829760267/0100

variabilní symbol:  rodné číslo dítěte

zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte

splatnost:  15.3.2017

Poplatek lze samozřejmě uhradit i hotově v pokladně školy.