Již podesáté. 10 let již trvá náš projekt s českou vesnicí a školou v rumunském Banátu. Každý rok je to jako návrat domů. Bant nvrat1

Letos jsme bilancovali. Cílem bylo srovnání, co vše se změnilo za 10 let trvání našeho projektu. Ve vesnici, ve škole, v životech lidí,…

Dvacet pět našich dětí pracovalo ve skupinách. Fotily, natáčely, zapisovaly příběhy z každé ze čtyř českých vesnic, které každoročně navštěvujeme. Gerník je ale naší partnerskou obcí, kde vždy trávíme většinu svého pobytu.

Změny jsou obrovské. České obce, které byly stranou zájmu a navíc v odlehlých místech, jsou v současné době středem zájmu českých turistů. To přináší na jedné straně peníze podnikavým krajanům, na straně druhé panenská příroda s polními cestami členitou krajinou láká české motorkáře a čtyřkolkáře, kteří tu často jezdí mimo cesty a ničí těžce obdělávaná pole a louky. Ve vesnicích visí výzvy místních, aby se jezdilo ohleduplně pouze po vyznačených cestách.

Staří lidé zůstávají, mladí odcházejí do Čech, kde studují, pracují a nakonec ve valné většině zůstávají. Avšak máme zaznamenané i příběhy, kdy rodiny odešly do Čech a vrátily se. Důvodů je víc. To vše bude obsahem našich besed s videoprojekcí. Mnohé příběhy jsou dech beroucí. Dětem se podařilo zachytit skutečné lidské příběhy, které je i rozplakaly.

V září slaví naše škola 125.výročí svého založení a při té příležitosti se bude konat i výstava velkoformátových fotografií našich dětí z tohoto výjezdu. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví 9.9. bude naše škola otevřena jako jedna z památek a výstava bude ke shlédnutí.