6.A

  

Školní rok 2017 - 2018

Třídní učitel: Mgr. Dan Flégl

Šimon BABKA

Ondřej BAHNÍK

Petr BOHUŠKA
Jakub DUŠEK

Vojtěch HANUŠ

Markéta HRDINOVÁ

Samuel JANKO

Eva JAROŠOVÁ

Anna JIRMANOVÁ

Daniel KAVÁLEK

Barbora MATĚJKOVÁ

Petr MAZÁČ

Matěj PAPEŽ

Martina PIŠTOROVÁ

Patrik POLÁČEK

Aneta ŘEHÁKOVÁ

Alice TOMASOVÁ

Tomáš VEVERKA

Tomáš ŽAHOUREK