Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

 

 

                Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Termíny:

 

1. termín12. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

                13. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín 16. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

                17. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny:

1. termín – 10. května

2. termín – 11. května

Jenotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oboru vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 

Obory vzdělání středních škol skupiny 82 - talentová zkouška od 2. 1. do 15.1. 2018

 

Konzervatoř -  talentová zkoušku v termínu od 15. 1. do 31.1.2018