Učební plán vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - 1.stupeň


 

Čj

Cj

Prv

Vla

Přír

M

Tv

Hv

Vv

Pr.č

*Nový předmět

Ikt

Celkem

1.ročník

7 + 1

-

1+1

-

-

4 + 1

2

1

1

1

-

-

20

2.ročník

7 + 1

-

2

-

-

4 +1

2

1

1

1

1+1

-

22

3.ročník

7 + 1

3

2

-

-

4

2

1

2

1

1+1

-

25

4.ročník

7 + 1

3

-

2

2

4 +1

2

1

1

1

-

-

25

5.ročník

7 + 1

3

-

2

1+1

4

2

1

2

1

-

1

26

 * 2.ročník : literární a dramatická výchova /hravá angličtina     

* 3.ročník : literární a dramatická výchova / činnostní matematika

- posílení časové dotace jedn. vzděl oblastí :  11 hodin
- z toho nový předmět :                          4 hodiny

 Celkový počet hodin na 1.stupni :  118