8.A

 

Školní rok 2017 - 2018

Třídní učitel:Mgr. Soňa Novotná

Barbara  HAŇKOVÁ

Marek  HEJCMAN

Adéla  HOLANCOVÁ

Tereza  HRONOVSKÁ

Lucie KONDEKOVÁ

Josef  KRIŠTOF

Daniel  KRUG

Radek  KUŘÁTKO

Lucie  MAŠKOVÁ

Kateřina  MICHALOVÁ

Tereza  NĚMEČKOVÁ

Jiří  PELIKÁN

Matěj  PLAŠIL

 

David  RŰCKER

Jana  TETAUEROVÁ

Filip  ŤOKAN

Jakub  VÍT

Adéla VOLÍNOVÁ

Natálie  ŽEMLOVÁ