2.A

 

Školní rok 2017 - 2018

Třídní učitel : Mgr. Renata Majerská 

Eliška ASSZONYI

Vojtěch ČÁP

Barbora ČERMÁKOVÁ

Marin FALTUS

Karolína HOLÁ

Tony HUBÁLEK

Jan JEŽEK

Eva JEŽKOVÁ

Laura MATERNOVÁ

Mikuláš PAPEŽ

Ondřej PODSEDNÍK

Lea PODSEDNÍKOVÁ

Filip ŠPATENKA

Matěj ŠROLL

Richard TEJKL

Michal VANĚK

Barbora VERNEROVÁ

Natálie VOTROUBKOVÁ